Muğla’da Akdeniz foklarının üreme alanına yat limanına onay verildi

Muğla’nın Fethiye ilçesi Karagözler Mahallesi’nde Akmarin Marina Yat Limanı ve Turizm İş. A.Ş. tarafından, Fethiye’nin Karagözler Mahallesi, İmampaşa kesimindeki 15 parselde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması planlanan “Yat Limanı” projesi için bakanlık ÇED olumlu kararı verdi.

DENİZDE 3 BİN METREKARELİK ALAN DOLDURULACAK

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre; planlanmakta olan “Yat Limanı” projesi kapsamında kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yaklaşık ilk etapta dolgu olarak planlanan 3 bin 33,33 m2 ’lik kısımda kazıklı iskele tesis edilecek. Ayrıca teknelerin yanaşması ve kara bağlantısının sağlanması amacıyla 2 bin 963,572 m2’lik deniz alanında yüzer iskele yapılacak. Toplam proje alanı 12 bin 662,404 metrekare olacak. Projenin işletmeye geçmesi ile birlikte limana gelecek yatlara, bağlama ve barınma, akaryakıt ikmal ünitesi, atık ve atıksu alma, mağaza (outlet), yiyecek ve içecek hizmetleri verilebilecek.

FETHİYE-GÖCEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ İÇERİSİNDE YER ALIYOR

Proje alanı; 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının “Tanımlar” başlıklı (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt bentlerinde “Kültür Varlıkları”, “Tabiat Varlıkları”, “Sit” ve “Koruma Alanı” olarak tanımlanan ve aynı kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar içerisinde yer alıyor.

AKDENİZ FOKLARI ÜREME ALANI İÇİNDE YER ALIYOR

* Muğla’daki çevre örgütlerinin tespitlerine göre, planlanan “Yat Limanı Projesi” alanı içerisinde Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulunun kararıyla 3. dereceden doğal sit alanı bulunuyor. Ayrıca proje alanı 09.12.2006 tarih ve 26371 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alıyor.

* Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları’nın da bulunduğu alan, “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak tespit ve ilan edilen alanlar içerisinde yer alıyor. bölge için yapı yasağı bulunuyor. Kıyı Kanunu gereği sadece iskele yapılabilecek alan, “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (BERN Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan “Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları”nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, “Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları” içerisinde bulunuyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx