Miras paylaşımında o evlatlar daha şanslı: Artık mirastan en çok payı o evlat alacak

Miras hukukunda, istisnai durumlarda bazı çocuklar mirastan pay alamazken bazı çocuklar ise mirastan daha fazla pay alabiliyor. Bu durum, miras paylaşımında önemli dengesizliklere neden olabiliyordu.

Ancak, yeni yasayla birlikte bu dengeler değişiyor. Buna göre, artık miras paylaşımında şu evlatlar daha şanslı olacak:

Eşlerden biri hayatta ise o eş: Eş, mirasbırakanın ölümünden sonra hayatta ise, mirasın en az dörtte birini alacak. Bu, mirasbırakanın eşinin miras paylaşımında daha fazla pay alması anlamına geliyor.

Mirasbırakanın alt soyundan olan çocuklar: Mirasbırakanın alt soyundan olan çocuklar, mirasın eşit olarak pay sahibi olacak. Bu, mirasbırakanın çocukları arasında miras paylaşımında daha fazla eşitlik sağlanacağı anlamına geliyor.

Mirasbırakanın alt soyundan olmayan çocuklar: Mirasbırakanın alt soyundan olmayan çocuklar, mirasın en az dörtte birini alacak. Bu, mirasbırakanın evlatlıklarının miras paylaşımında daha fazla pay alması anlamına geliyor.

Miras paylaşımı, Türk Medeni Kanunu’na göre düzenlenmektedir. Buna göre, mirasçılar, yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar olmak üzere ikiye ayrılır. Yasal mirasçılar, miras bırakanın altsoyu, ana ve babası, kardeşleri ve sağ kalan eşdir. Atanmış mirasçılar ise miras bırakanın vasiyeti ile mirasçı tayin ettiği kişilerdir.

Yasal mirasçılar, miras bırakanın ölümüyle birlikte miras hakkını kazanırlar. Ancak, bazı istisnai durumlarda, bazı yasal mirasçılar mirastan pay alamayabilirler. Bu durumlar şunlardır:

Miras bırakan tarafından mirastan çıkarılma: Miras bırakan, vasiyetname ile veya miras sözleşmesi ile bir veya birden fazla yasal mirasçısını mirastan çıkarabilir.

Miras bırakanla arasında evlilik bağı bulunmayan çocuğun mirasçılığı: Miras bırakanla arasında evlilik bağı bulunmayan çocuk, miras bırakanın ölümünden sonra yasal mirasçı sıfatını kazanamaz. Ancak, miras bırakanla arasındaki evlilik bağı ölümden sonra kurulur veya evlilik bağı ölümden önce kurulup sonradan iptal edilirse, çocuk yasal mirasçı sıfatını kazanır.

Miras bırakanın soyundan gelen kişinin mirasçılığı: Miras bırakanın soyundan gelen bir kişi, miras bırakanın ölümünden sonra yasal mirasçı sıfatını kazanamaz. Ancak, miras bırakanın soyundan gelen bir kişi, miras bırakanın ölümünden önce miras bırakanın soyundan gelen bir başka kişiyle evlendiği takdirde, yasal mirasçı sıfatını kazanır.

Yasal mirasçılardan bazılarının mirastan pay alamamasına karşılık, bazı yasal mirasçılar mirastan daha fazla pay alabilirler. Bu durum, miras bırakanın vasiyetname ile veya miras sözleşmesi ile yaptığı düzenlemelere bağlıdır.

Miras bırakan, vasiyetname ile veya miras sözleşmesi ile, yasal mirasçılarından bazılarını mirastan tamamen veya kısmen mahrum edebilir. Bu durumda, mahrum edilen yasal mirasçı, miras bırakanın yasal mirasçılarından kalan payı alamaz.

Miras bırakan, vasiyetname ile veya miras sözleşmesi ile, yasal mirasçılarından bazılarını mirastan daha fazla paylandırabilir. Bu durumda, miras bırakanın yasal mirasçılarından kalan pay, mahrum edilen yasal mirasçıya dağıtılmaz.

Miras bırakan, vasiyetname ile veya miras sözleşmesi ile, yasal mirasçılarından olmayan bir kişiyi de mirasçı tayin edebilir. Bu durumda, yasal mirasçılardan kalan pay, vasiyetname ile veya miras sözleşmesi ile mirasçı tayin edilen kişiye dağıtılır.

Miras paylaşımında en çok payı alacak evlat, miras bırakanın vasiyetname ile veya miras sözleşmesi ile mirasçı tayin ettiği kişidir. Bu kişi, miras bırakanın yasal mirasçılarından kalan payı da alabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx