Sayıştay raporlarına da yansıdı: 32,4 milyar TL’lik GSS primlerini açığı kapatmak için kullanmışlar

İzmir Tabip Odası Üyesi Dr. Ergün Demir, Sosyal Güvenli Kurumu’nun (SGK) Genel Sağlık Sigortası (GSS) için toplanan primlerden artan 32,4 milyar lirayı “kanuna aykırı şekilde” sosyal sigorta fonu açıklarını kapatma için kullandığını belirtti. Demir, Sayıştay’ın da konuya ilişkin “Sağlık sigortası fonunda kalması gereken 32,4 milyar liranın kanunlara aykırı olarak sosyal sigorta fonu giderleri/‘açıklarını’ kapatmak için kullanıldığı tespit edilmiştir” tespitini yaptığını aktardı.

Sayıştay raporlarına da yansıdı: 32,4 milyar TL’lik GSS primlerini açığı kapatmak için kullanmışlar

İzmir Tabip Odası Üyesi Dr. Ergün Demir, yurttaşların son aylarda birçok ilaca ulaşamadığını ve kamu hastanelerinde tıbbi malzemelere erişimin sağlanamaması nedeniyle yurttaşların ameliyat olamadığını hatırlatarak, sağlık için toplanan paranın SGK tarafından başka yerlerde kullanıldığını açıkladı.

Demir yaptığı değerlendirmede, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinden yapılan harcamanın giderine oranla 2013-2020 yılları arasında 32,4 milyar lira fazla vermesi gerekirken bu fazlanın “kanuna aykırı şekilde” sosyal sigorta fonu açıklarını kapatmak için kullanıldığını anlattı.

Demir, GSS primlerini çalışanların ve işverenlerin ödediğini anımsatarak, burada biriken paranın tamamının sağlık için harcanmadığını şöyle açıkladı:

“SGK sağlık hizmeti satın almaktadır, bu sağlık hizmetinin ödemesini ise GSS’de fonla oluşan paradan ödeyerek yapmaktadır. Toplanan GSS primlerinin yüzde 68,5’ini çalışanlar ile işverenler ödüyor. Yüzde 28,2’si Hazine’den sağlık primi payı olarak aktarılıyor. Yüzde 3,3’ü ise vatandaşların muayene, ilaç, tıbbi malzeme katkı payından oluşuyor. Gelirler GSS kapsamında sağlanan sağlık hizmetlerini karşılamaktadır. 2013-2020 yılları arasında GSS gelirleri, giderlerini karşıladığını ve hatta birçok yılda 10,8 milyar lira fazla vermektedir. Bu durum şunu göstermektedir ki sağlık hizmetlerinin nitelik ve niceliğinin geliştirilmesi, kamusal yatırım yapılması ve aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetlerinin güncellenmesi konusunda gerekli kaynak mevcuttur. Burada önemli olan sağlık hizmetlerine harcanan paranın kanunlara uygun bir şekilde kullanılmamasıdır.”

“EMEKLİLİK FONU İÇİN KULLANILIYOR”

Sayıştay, SGK’nın 2013-2016 ve 2020 yılları denetiminde GSS priminde sağlık için harcanması gereken paraların emeklilik fonları için kullanıldığını tespit etmiştir. Çoğu politikacı son dönemde sağlık harcama giderlerinin arttığını, bu harcamaların ise SGK açıklarını arttırdığını ifade etmektedir. Tablo göstermektedir ki bu harcamalar sağlık harcamalarına bağlı değil emeklilik işlemlerinden meydana geldiğinin altını çizmek gerekmektedir.

“SAĞLIK İÇİN TOPLANAN PARA SAĞLIK İÇİN HARCANSIN”

Sağlık hizmetleri için kaynak mevcut. Bu konunun tartışılması ve kamuoyunun gündemine getirilmesi gerekmektedir. Yoksa önümüzdeki dönem özellikle sağlık hizmetlerine yapılacak zamlarla birlikte vatandaşların ilaç, tıbbi malzeme ve sağlık giderlerinin birçoğu vatandaşın sırtına yüklenmeye çalışmaktadır. Sağlık için toplanan para sağlık için harcansın, vatandaşın sırtına yük olmasın.”

“KANUNA AYKIRI HARCAMA”

Demir, SGK’nın sağlık için toplanan parayı başka yere kullanmasının 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun “Sosyal sigorta fonu, genel sağlık sigortası fonu ile hiçbir şekilde birleştirilemez ve fonlar arasında kaynak aktarılamaz” hükmü ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Genel sağlık sigortası prim gelirleri; yönetim giderleri, genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık hizmetleri ve diğer haklar dışında başka bir amaçla kullanılamaz” hükmüne aykırı olduğunu belirterek, “2020 yılında sağlık hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılmaması ve sağlık sigortası fonunda kalması gereken 32,4 milyar liranın 5510 ve 5502 Sayılı Kanunlara aykırı olarak sosyal sigorta fonu giderleri/‘açıklarını’ kapatmak için kullanıldığı tespit edilmiştir” dedi.

(ANKA)