Denizli, Malatya ve Tekirdağ’da bölge adliye mahkemeleri kuruldu

Kararda, 5235 sayılı İsimli Yargı Birinci Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Vazife ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 25’inci unsuru uyarınca Yargıçlar ve Savcılar Şurasının (HSK) olumlu görüşü alınarak Denizli, Malatya ve Tekirdağ bölge adliye mahkemelerinin kurulduğu belirtildi.

 

KAYNAK: AA