ASM’nin elektrik faturası 4 kat arttı

ASM’lere ticarethane tarifesinden elektrik faturası kesiliyor. 14 bin TL’ye kadar çıkan elektrik faturalarına aile hekimleri isyan ediyor. İZAHED Başkanı Dr. Muhteber Çolak, bu ödemelerle kurumların döndürülmesinin imkansız olduğunu söyledi.

ASM’nin elektrik faturası 4 kat arttı

Berkay SAĞOL

Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ilk kurulurken bütün ihtiyaçları aile hekimleri tarafından satın alınıyor. ASM’nin bazıları Sağlık Bakanlığı’nın binalarında kurulu olsa da kira ödüyor. Diğerleri ise özel şahıslardan kiraladıkları yerlerde hizmet veriyor.

Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerine baktıkları kayıtlı nüfus oranında ücret ödüyor. Bakanlık ASM’lere her ay cari gider ödemesi yapıyor. Ek hemşire, ebe, sağlık memuru ve diğer personelin ücretleri cari giderden ödeniyor. ASM’lerin işletmesiyle ilgili faturalar ve tıbbi malzeme ödemeleri gibi tüm giderler de bu cari ödemeden karşılanıyor. Sağlık Bakanlığı cari gider ödemesine temmuzda yüzde 6, ocak ayında da yüzde 32’lik artış yaptı.

Ocak ayından itibaren gelen zamlı elektrik faturaları ASM’lerin de korkulu rüyası haline geldi. çankırı escort Elektrik faturaları ASM’lere ticarethane olarak kesildiği için 14 bin TL’ye kadar yükseldi. İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı (İZAHED) Dr. Muhteber Çolak, ASM’lerin özel işletme gibi çalıştığını ve bu cari ödemelerle kurumların çalışmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Ocak ayından itibaren kademeli elektrik sistemine geçilmesinin, faturaların daha da artmasına sebep olduğunu vurgulayan Dr. Çolak, “Daha önce 4 bin TL elektrik faturası gelen bir ASM’ye şimdi 14 bin TL gibi bir fatura geldi. Biz devlet denizli escort memuru muyuz, özel sektör çalışanı mıyız belli değil. Biz ticari işletme değiliz, orada sağlık hizmeti veriliyor. Su faturalarındaki ticarethane ibaresini ilgili belediyelere dilekçe vererek çözdük ancak elektrik ve doğalgaz faturalarındaki problem çok büyük” diye konuştu.

Dr. Çolak, “Cari gider yalnızca yüzde 32 arttı ama onun dışındaki her şey yüzde 100 katlandı” dedi ve ekledi: “Gelen cari bütçe tüm masrafları karşılamıyor. adana escort Bizim kullandığımız sarf malzemelerini ve elektronik eşyaları yani stetoskoptan aşı dolaplarına kadar verilen bu ücret ile temin ediyoruz. Birisi bozulduğunda tamir ettiriyoruz ya da yenisini alıyoruz. Bunların fiyatları katlandı. Onun dışında kamu kurumlarından değil kişilerden yer kiralayan ASM’ler var. Oralarda kiralarda çok yüksek ve ekstra hiçbir destek gelmiyor. Biz bunları ödeyemez durumdayız.”

RESMİ KURUM ABONELİĞİ BAŞVURUSU

Genel Sağlık-İş Sendikası, Aile Sağlığı Merkezlerinin elektrik aboneliklerinin, “ticarethane aboneliği” statüsünden “resmi kurum aboneliği” statüsüne geçirilmesi talebiyle Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye başvurdu.
Genel Sağlık-İş Sendikası’nın Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş’ye yaptığı başvuruda şunlar kaydedildi:”Aile Sağlığı Merkezlerinin elektrik tüketimleri, her ne kadar ‘ticarethane aboneliği’ üzerinden ücretlendiriliyor ise de Aile Sağlığı Merkezleri ‘ticarethane’ olmadığı gibi, aile sağlığı merkezlerine başvuran hastalar da ‘müşteri’ değildir. Aile sağlığı merkezlerinde ticari bir faaliyet gerçekleştirilmiyor, birinci basamak kamu sağlık hizmeti veriliyor. Bu nedenle, aile sağlığı merkezlerinin ‘ticarethane’, aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının ise ‘tacir’ olmamaları nedeniyle Aile Sağlığı Merkezlerinin elektrik aboneliklerinin ‘resmi kurum aboneliği’ statüsüne alınması gerekiyor.”